မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Friday, 8 February 2013

ရာသီဥတုေတြ ကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက တစ္ခုတည္းေသာ ရာသီဥတုက တူညီတယ္

ျမိဳ႕ေတြရြာေတြကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက ေနရာေလးက အျမဲနီးေနတယ္ 

အခ်ိန္ေတြကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက အခ်ိန္ကေလးက အျမဲတူညီေနတယ္ 

ယံုၾကည္ခ်က္ျခင္းကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက ခြင့္လႊတ္နားလည္စာနာတတ္ျခင္းက တူညီတယ္ 

ေယာက္်ားမိန္းမကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရဲ႕တာ၀န္ယူတတ္မႈက တူညီတယ္ 

အဲဒီလူႏွစ္ဦးကို "ခ်စ္သူ" လို႔ေခၚတယ္ 

သက္တန္႔ခ်ိဳရာသီဥတုေတြ ကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက တစ္ခုတည္းေသာ ရာသီဥတုက တူညီတယ္

ျမိဳ႕ေတြရြာေတြကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက ေနရာေလးက အျမဲနီးေနတယ္

အခ်ိန္ေတြကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက အခ်ိန္ကေလးက အျမဲတူညီေနတယ္

ယံုၾကည္ခ်က္ျခင္းကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရင္ထဲက ခြင့္လႊတ္နားလည္စာနာတတ္ျခင္းက တူညီတယ္

ေယာက္်ားမိန္းမကြာျခားေပမယ့္ လူႏွစ္ဦးရဲ႕တာ၀န္ယူတတ္မႈက တူညီတယ္

အဲဒီလူႏွစ္ဦးကို "ခ်စ္သူ" လို႔ေခၚတယ္

သက္တန္႔ခ်ိဳ

No comments:

Post a Comment