မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Friday, 8 February 2013

Photo: နင့္ကို ငါက အရမ္းသဝန္တိုလြန္းတယ္လို့ နင္ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္လိမ့္မယ္ ။ ။
ဒါေပမယ့္ ..
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ငါ နင့္ကို ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးထားတယ္ အေလးအနက္ထားတယ္ဆိုတာ နင္မသိဘူးမို့လား ??


နင့္ကို ငါ အႏိုင္ယူလြန္းတယ္လို့ ထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မယ္ ။ ။
ဒါေပမယ့္ ..
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ နင့္အေခ်ာ့အႏြဲ႔ေတြကို ငါလိုခ်င္လို့ဆိုတာ နင္မသိဘူးမို့လား ??


နင့္ကို ငါ သိပ္ရစ္လြန္းတယ္ ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္က်လြန္းတယ္လို့ ထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မယ္ ။ ။
ဒါေပမယ့္ ..
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ အဲဒါေတြက နင့္ကို ငါ သိပ္ခ်စ္မိလြန္းလို့ ဆိုးမိသြားတယ္ဆိုတာ နင္မသိခဲ့ဘူးမို့လား ??
{ မယ္ပိုး }
< Heart Canteen
နင့္ကို ငါက အရမ္းသဝန္တိုလြန္းတယ္လို့ နင္ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္လိမ့္မယ္ ။ ။
ဒါေပမယ့္ ..
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ငါ နင့္ကို ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးထားတယ္ အေလးအနက္ထားတယ္ဆိုတာ နင္မသိဘူးမို့လား ??


နင့္ကို ငါ အႏိုင္ယူလြန္းတယ္လို့ ထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မယ္ ။ ။
ဒါေပမယ့္ ..
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ နင့္အေခ်ာ့အႏြဲ႔ေတြကို ငါလိုခ်င္လို့ဆိုတာ နင္မသိဘူးမို့လား ??


နင့္ကို ငါ သိပ္ရစ္လြန္းတယ္ ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္က်လြန္းတယ္လို့ ထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မယ္ ။ ။
ဒါေပမယ့္ ..
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ အဲဒါေတြက နင့္ကို ငါ သိပ္ခ်စ္မိလြန္းလို့ ဆိုးမိသြားတယ္ဆိုတာ နင္မသိခဲ့ဘူးမို့လား ??


{ မယ္ပိုး }
< Heart Canteen

No comments:

Post a Comment