မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 9 February 2013

Photo: ▶အရင္လုိ....... သူနဲ႕စကားေျပာေနက်အခ်ိန္တုိင္း စကားေျပာခြင့္မရွိေတာ့ ငါရင္ထဲနာက်င္ေနတတ္တယ္


▶အရင္လုိ.........သူမ်က္ႏွာေန႕တုိင္း ေတြ႕ခြင့္မရေတာ့ သူဓာတ္ပုံေလး ၾကည့္ရင္ အလြမ္းေျဖတတ္လာတယ္▶အရင္လုိ..........သူစေနာက္မႈေတြ မခံရေတာ့ ငါရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြလဲ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလုိ ခံစားရတယ္ 


▶ဆုံးရႈံးသြားမွန္သိတယ္..........ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆုံးရႈံးမႈကုိ ငါလက္မခံႏုိင္ေသးတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္✿✿✿Poem✿✿✿
▶အရင္လုိ....... သူနဲ႕စကားေျပာေနက်အခ်ိန္တုိင္း စကားေျပာခြင့္မရွိေတာ့ ငါရင္ထဲနာက်င္ေနတတ္တယ္


▶အရင္လုိ.........သူမ်က္ႏွာေန႕တုိင္း ေတြ႕ခြင့္မရေတာ့ သူဓာတ္ပုံေလး ၾကည့္ရင္ အလြမ္းေျဖတတ္လာတယ္▶အရင္လုိ..........သူစေနာက္မႈေတြ မခံရေတာ့ ငါရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြလဲ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလုိ ခံစားရတယ္


▶ဆုံးရႈံးသြားမွန္သိတယ္..........ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆုံးရႈံးမႈကုိ ငါလက္မခံႏုိင္ေသးတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္✿✿✿Poem✿✿✿

No comments:

Post a Comment