မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Sunday, 17 February 2013

ေကာင္ကေလးနဲ႕ ေကာင္မေလး ကြာျခားခ်က္

<3 ေကာင္ေလးေတြက အေျဖမရခင္ သည္းခံရတယ္ ...
   
   ေကာင္မေလးေတြက အေျဖရၿပီးတဲ့ေနာက္ သည္းခံရတယ္ ...


<3 ေကာင္ေလးေတြက ေကာင္မေလးရဲ႕ အတိတ္ကို Perfect ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ...

   ေကာင္မေလးေတြက ေကာင္ေလးရဲ႕ အနာဂတ္ကိုPerfect ျဖစ္ေစခ်င္တယ္...


<3 ေကာင္ေလးေတြက အတိတ္ကို အတိတ္မွာပဲထားတယ္ ...
  
   ေကာင္မေလးေတြက အတိတ္ကို ပစၥဳပၸန္လိုသေဘာထားတယ္ ...


<3 ေကာင္ေလးေတြက ခ်စ္တယ္လို႕ လြယ္လြယ္ေျပာၾကတယ္ ...

   ေကာင္မေလးေတြက မုန္းတယ္လို႕ လြယ္လြယ္ေျပာၾကတယ္ ...


<3 ေကာင္ေလးေတြက လမ္းခြဲၿပီးမွ ေနာင္တရတယ္ ...

   ေကာင္မေလးေတြက ေနာင္တရလို႕ လမ္းခြဲတယ္ ...


( Thu Thu Lay )
♥ ေကာင္ေလးေတြက အေျဖမရခင္ သည္းခံရတယ္ ...

ေကာင္မေလးေတြက အေျဖရၿပီးတဲ့ေနာက္ သည္းခံရတယ္ ...


♥ ေကာင္ေလးေတြက ေကာင္မေလးရဲ႕ အတိတ္ကို Perfect ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ...

ေကာင္မေလးေတြက ေကာင္ေလးရဲ႕ အနာဂတ္ကိုPerfect ျဖစ္ေစခ်င္တယ္...


♥ ေကာင္ေလးေတြက အတိတ္ကို အတိတ္မွာပဲထားတယ္ ...

ေကာင္မေလးေတြက အတိတ္ကို ပစၥဳပၸန္လိုသေဘာထားတယ္ ...


♥ ေကာင္ေလးေတြက ခ်စ္တယ္လို႕ လြယ္လြယ္ေျပာၾကတယ္ ...

ေကာင္မေလးေတြက မုန္းတယ္လို႕ လြယ္လြယ္ေျပာၾကတယ္ ...


♥ ေကာင္ေလးေတြက လမ္းခြဲၿပီးမွ ေနာင္တရတယ္ ...

ေကာင္မေလးေတြက ေနာင္တရလို႕ လမ္းခြဲတယ္ ...


( Thu Thu Lay )

No comments:

Post a Comment