မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Thursday, 7 February 2013

အမွန္တရားလား......(ေမ့လိုက္ပါေတာ့ဆိုတာ)

နားခ်ဖို႔လြယ္ သ ေလာက္

လက္ခံႏိုင္ ဖို႔ခဲရင္းလြန္းတယ္.....


(ျပန္လာမယ္ဆိုတာ)

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူးဆိုမွ

ပိုပိုၿပီးတမ္းတတယ္....


(ျပန္လက္ခံဖို႔ဆိုတာလည္း)

မ ေသခ်ာေတာ့ပါဘူးဆို

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ကမကုန္ႏိုင္ေသးဘူး.......


(ျပန္ဆံုစည္းဖို႔ဆိုတာ)

မလြယ္ေတာ့ပါဘူးဆို

ႀိကိဳးစားခ်င္ေနတုန္း......


(မခ်စ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ)

ဟုတ္ပါတယ္ဆိုေန

ျဖစ္ႏိုင္ ပါ့မလား ေမးေနတုန္း......တစ္ခါတစ္ေလဦးေႏွာက္ကသိတဲ့

အမွန္တရားေတြကို ႏွလံုးသားက

ပညာသားပါပါလွည့္စားထားတဲ့အခါ

အမွန္တရားဆိုတာ

အခါးသီးဆံုးအရာျဖစ္လာတတ္တယ္

အဲဒါလည္းအမွန္တရားတစ္ခုပဲေလ...::::::::ညီမင္း [&(\/)] @ MMU:::::::
Photo: အမွန္တရားလား......(ေမ့လိုက္ပါေတာ့ဆိုတာ)

နားခ်ဖို႔လြယ္ သ ေလာက္

လက္ခံႏိုင္ ဖို႔ခဲရင္းလြန္းတယ္.....


(ျပန္လာမယ္ဆိုတာ)

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူးဆိုမွ

ပိုပိုၿပီးတမ္းတတယ္....


(ျပန္လက္ခံဖို႔ဆိုတာလည္း)

မ ေသခ်ာေတာ့ပါဘူးဆို

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ကမကုန္ႏိုင္ေသးဘူး.......


(ျပန္ဆံုစည္းဖို႔ဆိုတာ)

မလြယ္ေတာ့ပါဘူးဆို

ႀိကိဳးစားခ်င္ေနတုန္း......


(မခ်စ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ)

ဟုတ္ပါတယ္ဆိုေန

ျဖစ္ႏိုင္ ပါ့မလား ေမးေနတုန္း......တစ္ခါတစ္ေလဦးေႏွာက္ကသိတဲ့ 

အမွန္တရားေတြကို ႏွလံုးသားက 

ပညာသားပါပါလွည့္စားထားတဲ့အခါ

အမွန္တရားဆိုတာ 

အခါးသီးဆံုးအရာျဖစ္လာတတ္တယ္

အဲဒါလည္းအမွန္တရားတစ္ခုပဲေလ...::::::::ညီမင္း [&(\/)] @ MMU:::::::

No comments:

Post a Comment