မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 16 February 2013

လမ္းခြဲတဲ့အခါ............

လမ္းခြဲတဲ့အခါ 

သေဘာထားျခင္းမတိုက္ဆုိင္လို႔ အယူအဆခ်င္း မတူေတာ့လို႔ လမ္းခြဲတာ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ တင္းတင္းဆြဲထားမိတဲ့လူကပိုနာက်င္ရတယ္ ။

တကယ္ခ်စ္ခဲ့တယ္မခ်စ္ခဲ့ဘူးဆိုတာက ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။ ပိုတန္ဖိုးထားမိတဲ့လူက ပိုနာက်င္ရတယ္ ။

ဘယ္သူက မွားခဲ့တယ္ ဘယ္သူက မွန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ကျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။ သူ႔အမွားေတြကို ကိုယ့္အမွားေတြအျဖစ္ လက္ခံေျဖရွင္းေပးခဲ့တဲ့လူက ပိုနာက်င္ရတယ္ ။ 

ဘယ္သူက ေပးဆပ္ခဲ့တယ္ ဘယ္သူက ရယူခဲ့တယ္ဆိုတာ ကျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။ တကယ္ခ်စ္ခဲ့မိတဲ့လူက ပိုနာက်င္ရတယ္ ။ 

အေ၀းၾကီးကို ေရာက္ေအာင္ထြက္သြားႏုိင္ဖို႔ထက္ . . . အနီးဆံုးက ႏွလံုးသားက ဒါဏ္ရာေတြကို ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ႏုိင္ဖို႔သာ လိုတာပါ ။ 

ေနာက္ဆံုး . . 

ပိုခ်စ္တဲ့သူက ပိုနာက်င္ရတတ္တယ္ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ
လမ္းခြဲတဲ့အခါ

သေဘာထားျခင္းမတိုက္ဆုိင္လို႔ အယူအဆခ်င္း မတူေတာ့လို႔ လမ္းခြဲတာ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ တင္းတင္းဆြဲထားမိတဲ့လူကပိုနာက်င္ရတယ္ ။

တကယ္ခ်စ္ခဲ့တယ္မခ်စ္ခဲ့ဘူးဆိုတာက ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။ ပိုတန္ဖိုးထားမိတဲ့လူက ပိုနာက်င္ရတယ္ ။

ဘယ္သူက မွားခဲ့တယ္ ဘယ္သူက မွန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ကျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။ သူ႔အမွားေတြကို ကိုယ့္အမွားေတြအျဖစ္ လက္ခံေျဖရွင္းေပးခဲ့တဲ့လူက ပိုနာက်င္ရတယ္ ။

ဘယ္သူက ေပးဆပ္ခဲ့တယ္ ဘယ္သူက ရယူခဲ့တယ္ဆိုတာ ကျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး ။ တကယ္ခ်စ္ခဲ့မိတဲ့လူက ပိုနာက်င္ရတယ္ ။

အေ၀းၾကီးကို ေရာက္ေအာင္ထြက္သြားႏုိင္ဖို႔ထက္ . . . အနီးဆံုးက ႏွလံုးသားက ဒါဏ္ရာေတြကို ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ႏုိင္ဖို႔သာ လိုတာပါ ။

ေနာက္ဆံုး . .

ပိုခ်စ္တဲ့သူက ပိုနာက်င္ရတတ္တယ္

သက္တန္႔ခ်ိဳ

No comments:

Post a Comment