မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Tuesday, 12 February 2013

ငါမေပ်ာ္ရင္ေနပါေစ ငါခ်စ္ရတဲ့
မင္းေပ်ာ္ေနရင္ ေက်နပ္ပါတယ္

ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္မိုင္ေတြဘယ္
ေလာက္ၿခားေနပါေစ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္
ေတြကိုယ္တန္ဖိုးထားၿပီးေတာ့
ခ်စ္ေနေပးရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ...

နင္ငါ့အေပၚဘယ္ေလာက္ပဲ
အႏိူင္ယူေနပါေစ နင္တေယာက္
တည္းကိုယ္ပဲငါ ခ်စ္ခဲ့တာပါလို႔
ေၿပာေပးရင္ ငါေက်နပ္ပါၿပီ...

နင့္ဆီကိုယ္ငါေၿခလွမ္း ၁၀လွမ္း
ေလာက္လွမ္းေနရပါေစ နင္ငါ့ဆီ
ကိုယ္ ၁လွမ္းေလာက္လွမ္းေန
ေပးရင္ ငါေက်နပ္ပါၿပီ ခ်စ္သူ...
phoe phyu
ငါမေပ်ာ္ရင္ေနပါေစ ငါခ်စ္ရတဲ့
မင္းေပ်ာ္ေနရင္ ေက်နပ္ပါတယ္

ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္မိုင္ေတြဘယ္
ေလာက္ၿခားေနပါေစ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္
ေတြကိုယ္တန္ဖိုးထားၿပီးေတာ့
ခ်စ္ေနေပးရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ...

နင္ငါ့အေပၚဘယ္ေလာက္ပဲ
အႏိူင္ယူေနပါေစ နင္တေယာက္
တည္းကိုယ္ပဲငါ ခ်စ္ခဲ့တာပါလို႔
ေၿပာေပးရင္ ငါေက်နပ္ပါၿပီ...

နင့္ဆီကိုယ္ငါေၿခလွမ္း ၁၀လွမ္း
ေလာက္လွမ္းေနရပါေစ နင္ငါ့ဆီ
ကိုယ္ ၁လွမ္းေလာက္လွမ္းေန
ေပးရင္ ငါေက်နပ္ပါၿပီ ခ်စ္သူ...
phoe phyu

No comments:

Post a Comment