မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 16 February 2013


မိန္းကေလးေတြကေယာက်ာၤး
ေလးတေယာက္ကိုယ္တကယ္
ခ်စ္မိရင္တစ္ဘဝလုံးအတြက္
ရည္ရြယ္တက္တယ္ တက္ႏိူင္
သေလာက္ၿဖည့္ဆည္းေပးခ်င္
ၾကတယ္ ဘာမဆိုေပးဆပ္တက္
ပါတယ္...

တကယ္လို႔မုန္းသြားၿပီဆိုရင္
ေတာ့ ကိုယ့္အေရွ႕မွာေသၿပပါ
မယ္ေၿပရင္ေတာင္လုံးဝလွည့္
မၾကည့္တက္ေတာ့ပါဘူး...

ေယာက်ၤၤားေလးေယာက္က
မိန္းကေလးတယာက္ကိုယ္
တကယ္ခ်စ္မိရင္သူဘယ္
ေလာက္ပဲကိုယ့္အေပၚအႏိူင္ယူ
ေနပါေစခြင့္လႊတ္ေပးတက္တယ္
ကိုယ့္ခ်စ္သူမ်က္ႏွာေလးၿငိဳးမွာ
ကိုကမၻာပ်က္မတက္ေၾကာက္ေန
တက္ပါတယ္...

မုန္းသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ေသြးေအး
သြားတက္ပါတယ္အဆိုးဆုံးက
အရမ္းနာက်ဥ္သြားတက္ပါတယ္

ဒါေပမဲ့တကယ္ခ်စ္ခဲ့ၾကတဲ့လူ
ႏွစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့
ေယာက်ၤၤားေလးကမပိုသလို
မိန္းကေလးေတြကလဲမေလ်ာ့ပါ
ဘူး တူညီတယ္လို႔ေၿပာလို႔ရပါ
တယ္...

phoe phyu

မိန္းကေလးေတြကေယာက်ာၤး
ေလးတေယာက္ကိုယ္တကယ္
ခ်စ္မိရင္တစ္ဘဝလုံးအတြက္
ရည္ရြယ္တက္တယ္ တက္ႏိူင္
သေလာက္ၿဖည့္ဆည္းေပးခ်င္
ၾကတယ္ ဘာမဆိုေပးဆပ္တက္
ပါတယ္...

တကယ္လို႔မုန္းသြားၿပီဆိုရင္
ေတာ့ ကိုယ့္အေရွ႕မွာေသၿပပါ
မယ္ေၿပရင္ေတာင္လုံးဝလွည့္
မၾကည့္တက္ေတာ့ပါဘူး...

ေယာက်ၤၤားေလးေယာက္က
မိန္းကေလးတယာက္ကိုယ္
တကယ္ခ်စ္မိရင္သူဘယ္
ေလာက္ပဲကိုယ့္အေပၚအႏိူင္ယူ
ေနပါေစခြင့္လႊတ္ေပးတက္တယ္
ကိုယ့္ခ်စ္သူမ်က္ႏွာေလးၿငိဳးမွာ
ကိုကမၻာပ်က္မတက္ေၾကာက္ေန
တက္ပါတယ္...

မုန္းသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ေသြးေအး
သြားတက္ပါတယ္အဆိုးဆုံးက
အရမ္းနာက်ဥ္သြားတက္ပါတယ္

ဒါေပမဲ့တကယ္ခ်စ္ခဲ့ၾကတဲ့လူ
ႏွစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့
ေယာက်ၤၤားေလးကမပိုသလို
မိန္းကေလးေတြကလဲမေလ်ာ့ပါ
ဘူး တူညီတယ္လို႔ေၿပာလို႔ရပါ
တယ္...
phoe phyu

No comments:

Post a Comment