မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Tuesday, 19 February 2013

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ျပသနာေတြကို အတူတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတိုင္း
ေဘးမွာ ရွိေနေပးတဲ ့သူကို ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး
အဲ႕ဒီျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းေနရသည့္တိုင္ အျပံဳးမပ်က္တဲ႕သူေပါ့..............

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကို ေတြ႕ႀကံဳရတိုင္း
မ်ွေ၀ခံစားတဲ ့သူကို ေခၚတာ မဟုတ္ေသးဘူး
အဲ႕လိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးယူတက္တဲ ့သူေပါ့.....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ေ၀းကြာျခင္းဆိုတဲ ့ အခ်ိန္ေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္ရတိုင္း
မ်က္ရည္ေတြ က်ျပီး လြမ္းေနတက္ယံုကို ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး
အဲ႕ဒီေ၀းကြာျခင္းေတြကို ျမန္ျမန္အဆံုးသတ္ဖို ့ႀကိဳးစားတက္တဲ ့သူေပါ့....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ....
စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျပီးရန္ေတြျဖစ္ရတဲ ့ အခ်ိန္တိုင္း
ျပန္ျပန္ေခ်ာ႕တက္တဲ ့သူကို ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး.....
အဲလိုရန္ျဖစ္ရတဲ ့ အေႀကာင္းအရင္းကိုရွာျပီးေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ႀကဥ္တက္တဲ ့သူေပါ့....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ....
လူတစ္ေယာက္ကို မပိုင္ဆိုင္ရသည့္တိုင္ေအာင္
စြန္႕လြတ္ခ်စ္တာကိုမွ တကယ္ခ်စ္တဲ ့သူလို ့ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး....
ပိုင္ဆိုင္ေနျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အရာရာအတြက္
ေပးဆပ္ခ်စ္ေနနိုင္တဲ ့သူေပါ့................

တကယ္ေတာ ့
လူေတြႀကားမွာ ေရပမ္းစားတဲ ့
အခ်စ္ႀကီးသူက ရွံဳးတာပဲ ဆိုတဲ ့ စကားလံုးက လြယ္လြယ္ျဖစ္တည္ခဲ ့တဲ ့ ေ၀ါဟာရတခုမဟုတ္ဘူးဆိုတာ .....
ငါ အသိေနာက္က်ခဲ ့တယ္ ခ်စ္သူရယ္....
နင္႕ကို ခ်စ္ျပီးခ်ိန္က စလို ့ေပါ ့......

(ပံုရိပ္စစ္)
တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ျပသနာေတြကို အတူတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတိုင္း
ေဘးမွာ ရွိေနေပးတဲ ့သူကို ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး
အဲ႕ဒီျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းေနရသည့္တိုင္ အျပံဳးမပ်က္တဲ႕သူေပါ့..............

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကို ေတြ႕ႀကံဳရတိုင္း
မ်ွေ၀ခံစားတဲ ့သူကို ေခၚတာ မဟုတ္ေသးဘူး
အဲ႕လိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးယူတက္တဲ ့သူေပါ့.....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ
ေ၀းကြာျခင္းဆိုတဲ ့ အခ်ိန္ေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္ရတိုင္း
မ်က္ရည္ေတြ က်ျပီး လြမ္းေနတက္ယံုကို ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး
အဲ႕ဒီေ၀းကြာျခင္းေတြကို ျမန္ျမန္အဆံုးသတ္ဖို ့ႀကိဳးစားတက္တဲ ့သူေပါ့....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ....
စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျပီးရန္ေတြျဖစ္ရတဲ ့ အခ်ိန္တိုင္း
ျပန္ျပန္ေခ်ာ႕တက္တဲ ့သူကို ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး.....
အဲလိုရန္ျဖစ္ရတဲ ့ အေႀကာင္းအရင္းကိုရွာျပီးေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ႀကဥ္တက္တဲ ့သူေပါ့....

တကယ္႕ခ်စ္သူေတြဆိုတာ....
လူတစ္ေယာက္ကို မပိုင္ဆိုင္ရသည့္တိုင္ေအာင္
စြန္႕လြတ္ခ်စ္တာကိုမွ တကယ္ခ်စ္တဲ ့သူလို ့ေခၚတာမဟုတ္ေသးဘူး....
ပိုင္ဆိုင္ေနျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အရာရာအတြက္
ေပးဆပ္ခ်စ္ေနနိုင္တဲ ့သူေပါ့................

တကယ္ေတာ ့
လူေတြႀကားမွာ ေရပမ္းစားတဲ ့
အခ်စ္ႀကီးသူက ရွံဳးတာပဲ ဆိုတဲ ့ စကားလံုးက လြယ္လြယ္ျဖစ္တည္ခဲ ့တဲ ့ ေ၀ါဟာရတခုမဟုတ္ဘူးဆိုတာ .....
ငါ အသိေနာက္က်ခဲ ့တယ္ ခ်စ္သူရယ္....
နင္႕ကို ခ်စ္ျပီးခ်ိန္က စလို ့ေပါ ့......

(ပံုရိပ္စစ္)
 

No comments:

Post a Comment