မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Tuesday, 12 February 2013

ဇရာေတြေထာင္းလို႔ ရာသီေတြ
အခ်ိန္ေန႔လႏွစ္ရက္ေတြေၿပာင္းလဲ ေပမဲ့
မေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ေမတၱာ 
တြယ္တာရစ္ေႏွာင္ မေၿပာင္းလဲတဲ့
အခ်စ္ေတြနဲ႔ ရိုးေၿမ့က် ထာဝရ
သစၥာတည္တဲ့အခ်စ္ပါ ........
   { SCRAPMRHOHO }
ဇရာေတြေထာင္းလို႔ ရာသီေတြ

အခ်ိန္ေန႔လႏွစ္ရက္ေတြေၿပာင္းလဲ ေပမဲ့

မေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ေမတၱာ

တြယ္တာရစ္ေႏွာင္ မေၿပာင္းလဲတဲ့

အခ်စ္ေတြနဲ႔ ရိုးေျမက် ထာဝရ

သစၥာတည္တဲ့အခ်စ္ပါ ........

{ SCRAPMRHOHO }

No comments:

Post a Comment