မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Sunday, 10 February 2013

_ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆံုေတြ႔ဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"မိနစ္ပိုင္း" ပဲၾကာႏိုင္တယ္ ။

_ လူတစ္ေယာက္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သြားဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"နာရီပိုင္း"အတြင္းမွာ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ။

_ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္သြားဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"ရက္ပိုင္း" နဲ႔တင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ။

_ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိုေမ့ပစ္လိုက္ဖို့ဆိုတာ 
 
အခ်ိန္"တစ္သက္လံုး" ေပးရင္ေတာင္မွ ေမ့ေပ်ာက္ဖို့ခက္ခဲႏိုင္တယ္ ။

{ မယ္ပိုး }
< Heart Canteen >
Photo: _ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆံုေတြ႔ဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"မိနစ္ပိုင္း" ပဲၾကာႏိုင္တယ္ ။

_ လူတစ္ေယာက္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သြားဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"နာရီပိုင္း"အတြင္းမွာ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ။

_ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္သြားဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"ရက္ပိုင္း" နဲ႔တင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ။

_ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိုေမ့ပစ္လိုက္ဖို့ဆိုတာ အခ်ိန္"တစ္သက္လံုး" ေပးရင္ေတာင္မွ ေမ့ေပ်ာက္ဖို့ခက္ခဲႏိုင္တယ္ ။


{ မယ္ပိုး }
< Heart Canteen >

No comments:

Post a Comment