မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Monday, 18 February 2013

ေနခ်င္တာက ခ်စ္သူရဲ႕အနား
မွာပါ ေနခြင့္ရေနတာက ခ်စ္သူ
နဲ႔အေဝးဆုံးမွာေပါ့...

အကြားေဝးဆိုတာကိုယ္ငါ
မေၾကာက္ေပမဲ့ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္
ေပါင္းစည္းထားတဲ့ႏွလုံးသား
ေလးႏွစ္ခုေဝးသြားမွာပဲငါ
ေၾကာက္တာပါ ခ်စ္သူ...

အေနနီးမွအခ်စ္စစ္ဆိုတာထက္
အေနေဝးေပမဲ့တေယာက္အေပၚ
မွာတေယာက္နားလည္မွဳေလး
ေတြနဲ႔ခ်စ္ေနၾကရင္အေနနီးတာ
ထက္သာပါတယ္ ခ်စ္သူ...
phoe phyu
ေနခ်င္တာက ခ်စ္သူရဲ႕အနား

မွာပါ ေနခြင့္ရေနတာက ခ်စ္သူ

နဲ႔အေဝးဆုံးမွာေပါ့...

အကြားေဝးဆိုတာကိုယ္ငါ

မေၾကာက္ေပမဲ့ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္

ေပါင္းစည္းထားတဲ့ႏွလုံးသား

ေလးႏွစ္ခုေဝးသြားမွာပဲငါ

ေၾကာက္တာပါ ခ်စ္သူ...


အေနနီးမွအခ်စ္စစ္ဆိုတာထက္

အေနေဝးေပမဲ့တေယာက္အေပၚ

မွာတေယာက္နားလည္မွဳေလး

ေတြနဲ႔ခ်စ္ေနၾကရင္အေနနီးတာ

ထက္သာပါတယ္ ခ်စ္သူ...
phoe phyu

No comments:

Post a Comment