မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Friday, 31 August 2012

တစ္ေန ့ထက္တစ္ေန ့
ပုိခ်စ္ႏိုင္ေအာင္ငါျကိဳစားေနတယ္...

တစ္ေန ့ထက္တစ္ေန ့
ပုိနားလည္ႏိုင္ေအာင္ငါျကိဳးစားေနတယ္...

တစ္ေန ့ထက္တစ္ေန ့
ပုိယုံျကည္မွုေပးႏုိင္ေအာင္ငါျကိဳးစားေနတယ္...

တစ္ေန ့ထက္တစ္ေန ့

ပုိဂရုစုိက္ႏိုင္ေအာင္ငါျကိဳးစားေနတယ္...

ငါျကိဳးစားေနတဲ့တစ္ေန ့ေန ့မ်ား
တစ္ကယ္သာျဖစ္လာခြင့္ရွိခဲ့မယ္ဆု
''တစ္လထက္တစ္လ''
''တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္''
''တစ္ဘ၀ထက္ေနာက္တစ္ဘ၀''တုိင္ေအာင္
ငါနင့္ နားရွိေနမွာပါ....

No comments:

Post a Comment