မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 9 March 2013

ဒီလိုပါပဲ... အခ်စ္စစ္ဆိုတာကလဲ...........


Photo: ံတုံးေအာက္ကဖားတေကာင္ဟာ
အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္
အထိအသက္ရွင္ႏိူင္တယ္...

ခေရပန္းတပြင့္ဟာလဲအပင္ေပၚ
ကေၾကြက်ေပမဲ့အခ်ိန္ၾကာသည္
အထိေမႊးေနတတ္ပါေသးတယ္။

ပိုးဟပ္တေကာင္ဟာလဲဦးေခါင္း
ၿပတ္သြားမွေသတယ္လို႔ေၿပာလို႔
ရပါတယ္...

ေဘာ္လုံးပြဲတပြဲဟာလဲပြဲသိမ္း
ခရာမွဳတ္မွပီးတာပါ...

ဒီလိုပါပဲ...

အခ်စ္စစ္ဆိုတာကလဲတန္ဖိုးရွိ
တဲ့စာအုပ္ေကာင္းတအုပ္လိုပါ
ပဲ ဘယ္ေလာက္ပဲေဟာင္းႏြမ္း
ေနပါေစ...ၿပန္ေကာက္ဖတ္တဲ့
အခါ အဓိပၸါယ္ရွိေနတုန္းပါပဲ...


phoe phyu
တုံးေအာက္ကဖားတေကာင္ဟာ
အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္
အထိအသက္ရွင္ႏိူင္တယ္...

ခေရပန္းတပြင့္ဟာလဲအပင္ေပၚ
ကေၾကြက်ေပမဲ့အခ်ိန္ၾကာသည္
အထိေမႊးေနတတ္ပါေသးတယ္။

ပိုးဟပ္တေကာင္ဟာလဲဦးေခါင္း
ၿပတ္သြားမွေသတယ္လို႔ေၿပာလို႔
ရပါတယ္...

ေဘာ္လုံးပြဲတပြဲဟာလဲပြဲသိမ္း
ခရာမွဳတ္မွပီးတာပါ...

ဒီလိုပါပဲ...

အခ်စ္စစ္ဆိုတာကလဲတန္ဖိုးရွိ
တဲ့စာအုပ္ေကာင္းတအုပ္လိုပါ
ပဲ ဘယ္ေလာက္ပဲေဟာင္းႏြမ္း
ေနပါေစ...ၿပန္ေကာက္ဖတ္တဲ့
အခါ အဓိပၸါယ္ရွိေနတုန္းပါပဲ...


phoe phyu

No comments:

Post a Comment