မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Tuesday, 19 March 2013

◘ခ်စ္သူဆိုတာ....

◘ခ်စ္သူဆိုတာ....

ဆံုးရူံးေပးဖို႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ...
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ..။
အေၾကာင္းျပခ်က္တခုတည္းကိုရွာေဖြျပီး..
အနားမွ ဘယ္ေတာ့မွ ထြက္မသြားတဲ့သူ...။

စိတ္ညစ္ဖို႕ အားနည္းခ်က္ေတြ..
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ...။
အားသာခ်က္တခုတည္းကို ရွာေဖြျပီး...
အနားမွ အားေပးစကားအျမဲေျပာတဲ့သူ...။

စိတ္ပ်က္ဖို႕ မတိုက္ဆိုင္ခ်က္ေတြ..
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ...။
တူညီတဲ့အခ်က္ေလးေတြကို ရွာေဖြျပီး..
အနားမွ သေဘာထားအျမဲၾကီးတဲ့သူ...။

ေပးဆပ္ဖို႕ နစ္နာဆံုးရူံးမူေတြ...
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ...။
သည္းခံရင္းေက်နပ္မူေလးေတြ ရွာေဖြျပီး...
အနားမွ ထာ၀ရအတြက္ ခ်စ္ေနတက္တဲ့သူ...။


◘မင္းအလကၤာ

အမုန္းမရွိေသာအခ်စ္မရွိေသာ အလြမ္းမရွိေသာသူၿဖစ္ရပါေစ
◘ခ်စ္သူဆိုတာ....

ဆံုးရူံးေပးဖို႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ...
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ..။
အေၾကာင္းျပခ်က္တခုတည္းကိုရွာေဖြ
ျပီး..
အနားမွ ဘယ္ေတာ့မွ ထြက္မသြားတဲ့သူ...။

စိတ္ညစ္ဖို႕ အားနည္းခ်က္ေတြ..
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ...။
အားသာခ်က္တခုတည္းကို ရွာေဖြျပီး...
အနားမွ အားေပးစကားအျမဲေျပာတဲ့သူ...။

စိတ္ပ်က္ဖို႕ မတိုက္ဆိုင္ခ်က္ေတြ..
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ...။
တူညီတဲ့အခ်က္ေလးေတြကို ရွာေဖြျပီး..
အနားမွ သေဘာထားအျမဲၾကီးတဲ့သူ...။

ေပးဆပ္ဖို႕ နစ္နာဆံုးရူံးမူေတြ...
ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ...။
သည္းခံရင္းေက်နပ္မူေလးေတြ ရွာေဖြျပီး...
အနားမွ ထာ၀ရအတြက္ ခ်စ္ေနတက္တဲ့သူ...။


◘မင္းအလကၤာ

No comments:

Post a Comment