မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Thursday, 28 March 2013

သူသာသိရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ......

ငါ့ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူေတြအမ်ားၾကီး
မလိုပါဘူး...ငါ့ခ်စ္သူငါ့ကိုယ္
အမ်ားၾကီးခ်စ္ေပးရင္ေတာ္ပါၿပီ

ငါ့ကိုယ္သတိရေပးေနတဲ့လူ
အမ်ားၾကီးမလိုပါဘူး...ငါ့ခ်စ္သူ
ငါ့ကိုယ္အခ်ိန္တိုင္းသတိရေပး
ေနရင္ေတာ္ပါၿပီ...

ငါ့ကိုယ္တန္ဖိုးထားၿမတ္ႏိူးတဲ့လူ
အမ်ားၾကီးမလိုပါဘူး...ငါ့ခ်စ္သူ
ငါ့အခ်စ္ကိုနားလည္ၿပီးတန္ဖိုး
ထားေပးရင္ေတာ္ပါၿပီ...

ငါ့ခ်စ္သူဆီကလဲအမ်ားၾကီး
မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး...သူ႔ဘဝမွာ
ငါကအေရးပါတဲ့လူတေယာက္
ငါ့ဘဝအတြက္ကသူဟာမရွိမၿဖစ္
လိုအပ္တဲ့အရာဆိုတာသူသိရင္
ေက်နပ္ပါၿပီ...

phoe phyu
ငါ့ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူေတြအမ်ားၾကီး
မလိုပါဘူး...ငါ့ခ်စ္သူငါ့ကိုယ္
အမ်ားၾကီးခ်စ္ေပးရင္ေတာ္ပါၿပီ

ငါ့ကိုယ္သတိရေပးေနတဲ့လူ
အမ်ားၾကီးမလိုပါဘူး...ငါ့ခ်စ္သူ
ငါ့ကိုယ္အခ်ိန္တိုင္းသတိရေပး
ေနရင္ေတာ္ပါၿပီ...

ငါ့ကိုယ္တန္ဖိုးထားၿမတ္ႏိူးတဲ့လ
အမ်ားၾကီးမလိုပါဘူး...ငါ့ခ်စ္သူ
ငါ့အခ်စ္ကိုနားလည္ၿပီးတန္ဖိုး
ထားေပးရင္ေတာ္ပါၿပီ...

ငါ့ခ်စ္သူဆီကလဲအမ်ားၾကီး
မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး...သူ႔ဘဝမွာ
ငါကအေရးပါတဲ့လူတေယာက္
ငါ့ဘဝအတြက္ကသူဟာမရွိမၿဖစ္
လိုအပ္တဲ့အရာဆိုတာသူသိရင္
ေက်နပ္ပါၿပီ...

phoe phyu

No comments:

Post a Comment