မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Wednesday, 27 March 2013

“ေသမိန္႕”

(ႀကိဳက္ေသာ္ရွိ မႀကိဳက္ေသာ္ရွိ ဟာသေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္ 
ခံစားမႈ တစ္မ်ိဳးေပးလိုက္တာ သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္)


“ေသမိန္႕”

စိတ္ အနာတရအသစ္နဲ႔
သက္ေသမဲ့ ငါ့အခ်စ္က
အမုန္းဆိုတဲ့ ခုံရုံးမွာ အတိအလင္းဆိတ္သုဥ္းလို႔..။

ေသခြင့္/ရွင္ခြင့္ဆိုတဲ့
ႏႈတ္ထြက္စကားကို ရင္တစ္ခုလုံးနဲ႕
ၾကားနာ စစ္ေဆးခံခဲ့ရ.....

နားနဲ႔ မနာ ရင္နဲ႔ နာပါခ်စ္သူ

ရင္တစ္ခုလုံးနဲ႔ ျပဳစုျမတ္ႏိုးခဲ့သမွ်
အခု
ရင္ နင့္ရမယ္ဆိုရင္

မခ်စ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔
အျပစ္တင္မယ့္ အရိပ္မွာ.. တစ္ခ်က္လြတ္အမိန္႕နဲ႔

ငါ့

အလုံးစုံကို ေသမိန္႕သာ ခ်ေပးပါ......။

(လင္းသထြန္း)

“ေသမိန္႕”

စိတ္ အနာတရအသစ္နဲ႔
သက္ေသမဲ့ ငါ့အခ်စ္က
အမုန္းဆိုတဲ့ ခုံရုံးမွာ အတိအလင္းဆိတ္သုဥ္းလို႔..။

ေသခြင့္/ရွင္ခြင့္ဆိုတဲ့
ႏႈတ္ထြက္စကားကို ရင္တစ္ခုလုံးနဲ႕
ၾကားနာ စစ္ေဆးခံခဲ့ရ.....

နားနဲ႔ မနာ ရင္နဲ႔ နာပါခ်စ္သူ

ရင္တစ္ခုလုံးနဲ႔ ျပဳစုျမတ္ႏိုးခဲ့သမွ်
အခု
ရင္ နင့္ရမယ္ဆိုရင္

မခ်စ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔
အျပစ္တင္မယ့္ အရိပ္မွာ.. တစ္ခ်က္လြတ္အမိန္႕နဲ႔

ငါ့

အလုံးစုံကို ေသမိန္႕သာ ခ်ေပးပါ......။

(လင္းသထြန္း)

No comments:

Post a Comment