မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 9 March 2013

သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားတာကဆံပင္ ေတြၿဖဴသြားေတြက်ိဳးတဲ့အထိ ေလ...

Photo: ေယာက်ၤၤားေလးတေယာက္က
မိန္းကေလးတေယာက္ကို
တကယ္ခ်စ္မိရင္အားကိုးခိုင္းေစခ်င္တယ္...

သူဘယ္ေလာက္ဦးေဆာင္ႏိူင္တဲ့
ကိစၥၿဖစ္ေနပါေစကိုယ့္ကိုေရွ႕
တန္းတင္ခိုင္းေစခ်င္တယ္...

ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အတိတ္ကိုတတ္
ႏိူင္သေလာက္ေမ့ထားႏိူင္တယ္


ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အေရွ႕မွာမားမား
မန္႔မန္႔ရပ္တည္ေပးခ်င္ၾကတယ္

မိ္န္းကေလးတေယာက္က
ေယာက်ၤၤားေလးတေယာက္ကို
ခ်စ္မိရင္ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလး
ေတြကိုသဝန္တိုတတ္က်တယ္..

အခ်ိန္တိုင္းသူတို႔ကိုဂရုစိုက္ခိုင္း
ေစခ်င္တယ္...

ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အတိတ္ကိုတခါ
တခါလိုက္တူးဆြၾကည့္တတ္
တယ္...

ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုေဆးလိပ္
မေသာက္နဲ႔အရက္မေသာက္ပါနဲ႔
လို႔အၿမဲေၿပာတတ္တယ္။ဒါကလဲ
ကိုယ့္ခ်စ္သူက်န္းမာေရးထိခိုက္
မွာစိုးလို႔ပါ...

သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားတာကဆံပင္
ေတြၿဖဴသြားေတြက်ိဳးတဲ့အထိ
ေလ...

phoe phyu
ေယာက်ၤၤားေလးတေယာက္က
မိန္းကေလးတေယာက္ကို
တကယ္ခ်စ္မိရင္အားကိုးခိုင္းေစခ်င္တယ္...

သူဘယ္ေလာက္ဦးေဆာင္ႏိူင္တဲ့
ကိစၥၿဖစ္ေနပါေစကိုယ့္ကိုေရွ႕
တန္းတင္ခိုင္းေစခ်င္တယ္...

ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အတိတ္ကိုတတ္
ႏိူင္သေလာက္ေမ့ထားႏိူင္တယ္


ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အေရွ႕မွာမားမား
မန္႔မန္႔ရပ္တည္ေပးခ်င္ၾကတယ္

မိ္န္းကေလးတေယာက္က
ေယာက်ၤၤားေလးတေယာက္ကို
ခ်စ္မိရင္ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလး
ေတြကိုသဝန္တိုတတ္က်တယ္..

အခ်ိန္တိုင္းသူတို႔ကိုဂရုစိုက္ခိုင္း
ေစခ်င္တယ္...

ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အတိတ္ကိုတခါ
တခါလိုက္တူးဆြၾကည့္တတ္
တယ္...

ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုေဆးလိပ္
မေသာက္နဲ႔အရက္မေသာက္ပါနဲ႔
လို႔အၿမဲေၿပာတတ္တယ္။ဒါကလဲ
ကိုယ့္ခ်စ္သူက်န္းမာေရးထိခိုက္
မွာစိုးလို႔ပါ...

သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားတာကဆံပင္
ေတြၿဖဴသြားေတြက်ိဳးတဲ့အထိ
ေလ...

phoe phyu

No comments:

Post a Comment