မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 9 March 2013

♡ အခ်စ္မွာ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ♡♡♡♡♡♡♡♡

Photo: ♡ အခ်စ္မွာ☞ အသြားအျပန္ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ☞ အေပးအယူ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ☞ ေပးဆပ္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ☞ စြန္႕လြတ္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ☞ နားလည္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ☞ ယုံၾကည့္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ ☞သတိရျခင္းေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


♡ အခ်စ္မွာ☞ ရွိေနတာတခုကုိ မသိၾကတာေတာ့ အခ်စ္မွာ ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းတဲ႕ အျပဳံးေတြလဲရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻ 


✿✿✿ Poem ✿✿✿
♡ အခ်စ္မွာ☞ အသြားအျပန္ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ☞ အေပးအယူ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ☞ ေပးဆပ္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ☞ စြန္႕လြတ္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ☞ နားလည္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ☞ ယုံၾကည့္မႈေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ ☞သတိရျခင္းေတြ ရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


♡ အခ်စ္မွာ☞ ရွိေနတာတခုကုိ မသိၾကတာေတာ့ အခ်စ္မွာ ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းတဲ႕ အျပဳံးေတြလဲရွိတယ္ ..........☻ ☻ ☻


✿✿✿ Poem ✿✿✿

No comments:

Post a Comment