မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Saturday, 9 March 2013

ယံုၾကည္ေနပါ ခ်စ္သူ....

Photo: ယံုၾကည္ေနပါ ခ်စ္သူ....


ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ေျပာခဲ႔တဲ႔စကား
လြယ္လြယ္နဲ႔ ေမ့ေပ်ာက္မသြားပါဘူး....


ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ေပးခဲ႔တဲ႔ ဂတိ 
လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးမသြားပါဘူး....


ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ခ်စ္ခဲ႔တဲ႔အခ်စ္
လြယ္လြယ္နဲ႔ ပ်က္ဆီးမသြားနိုင္ပါဘူး
ခ်စ္သူရယ္.....


khin myo aye
ယံုၾကည္ေနပါ ခ်စ္သူ....


ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ေျပာခဲ႔တဲ႔စကား
လြယ္လြယ္နဲ႔ ေမ့ေပ်ာက္မသြားပါဘူး....


ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ေပးခဲ႔တဲ႔ ဂတိ
လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးမသြားပါဘူး....


ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ခ်စ္ခဲ႔တဲ႔အခ်စ္
လြယ္လြယ္နဲ႔ ပ်က္ဆီးမသြားနိုင္ပါဘူး
ခ်စ္သူရယ္.....


khin myo aye

No comments:

Post a Comment