မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Monday, 8 April 2013

ေဘးစကားေတြ အေျခေနေတြမလိုပါဘူး...ခ်စ္သူ။

ကိုယ့္ခ်စ္သူက ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိတဲ့...
တျခားသူေတြ ေျပာၾကတယ္....။
ကိစၥမရွိပါဘူး.....
ငါက မ်က္စိ အလိုျဖည့္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး...
ႏွလံုးသားနဲ႕ ခ်စ္တဲ့သူ.....။


ကိုယ့္ခ်စ္သူက ေပြရူပ္ခဲ့ဖူးသူတဲ့...
တျခားသူေတြ ေျပာၾကတယ္....။
ကိစၥမရွိပါဘူး....
ငါက အတိတ္ကိုၾကည့္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး...
ပစၥဳပၸန္မွာ သစၥာရွိေနေစခ်င္တဲ့သူ....။


ကိုယ့္ခ်စ္သူက အတၱၾကီးသူတဲ့...
တျခားသူေတြ ေျပာၾကတယ္။
ကိစၥမရွိပါဘူး....
ငါက အျမဲေဗြယူတက္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး...
ခြင့္လႊတ္ျပီး သူ႕အလိုျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တဲ့သူ....။


ေဘးစကားေတြ
အေျခေနေတြမလိုပါဘူး...ခ်စ္သူ။
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ေနဖို႕..
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ေနဖို႕...
နင္နဲ႕ငါ ဆိုတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ပဲလိုတာပါ....။

◘မင္းအလကၤာ
ကိုယ့္ခ်စ္သူက ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိတဲ့...
တျခားသူေတြ ေျပာၾကတယ္....။
ကိစၥမရွိပါဘူး.....
ငါက မ်က္စိ အလိုျဖည့္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး...
ႏွလံုးသားနဲ႕ ခ်စ္တဲ့သူ.....။


ကိုယ့္ခ်စ္သူက ေပြရူပ္ခဲ့ဖူးသူတဲ့...
တျခားသူေတြ ေျပာၾကတယ္....။
ကိစၥမရွိပါဘူး....
ငါက အတိတ္ကိုၾကည့္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး...
ပစၥဳပၸန္မွာ သစၥာရွိေနေစခ်င္တဲ့သူ....။


ကိုယ့္ခ်စ္သူက အတၱၾကီးသူတဲ့...
တျခားသူေတြ ေျပာၾကတယ္။
ကိစၥမရွိပါဘူး....
ငါက အျမဲေဗြယူတက္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး...
ခြင့္လႊတ္ျပီး သူ႕အလိုျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တဲ့သူ....။


ေဘးစကားေတြ
အေျခေနေတြမလိုပါဘူး...ခ်စ္သူ။
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ေနဖို႕..
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ေနဖို႕...
နင္နဲ႕ငါ ဆိုတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ပဲလိုတာပါ....။

◘မင္းအလကၤာ

No comments:

Post a Comment