မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Monday, 8 April 2013

{♥}{♥}{♥}{♥}{♥} တစ္ျခမ္းပဲ့ အသည္း {♥}{♥}{♥}{♥}{♥}

{♥}{♥}{♥}{♥}{♥} တစ္ျခမ္းပဲ့ အသည္း {♥}{♥}{♥}{♥}{♥}

အခ်စ္ဆိုတာ ...
အသည္းပံုစံေလး အတိုင္းပါပဲ။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္မိသြားတဲ့အခါ ...
တစ္ျခမ္းနဲ႔တစ္ျခမ္းထိဆပ္သြားလို႔ အသည္းပံုစံေပၚလာသလို

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လမ္းခြဲၾကတဲ့အခါ  ...
တစ္ေယာက္တစ္ျခမ္းစီ ပဲ့ထြက္ ပါသြားၾကတယ္ေလ။

အသည္းကြဲျခင္းဆိုတာ ...
အခ်စ္ကို အလယ္မွာထားၿပီး ေက်ာခိုင္းထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးပါ ...
ေနာက္ျပန္လွည့္လိုက္ရင္ အခ်စ္ဆိုတာရွိမွန္းသိေနေပမယ့္ ...
သံသယေတြ ...
မာနေတြက ... 
မ်ဥ္းၿပိဳင္ဆြဲေနၾကေတာ့ ဆံုေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့ဘူးေပါ့။

ျမ၀ဏိုးစံ(စာေပဥယ်ာဥ္)
{♥}{♥}{♥}{♥}{♥} တစ္ျခမ္းပဲ့ အသည္း {♥}{♥}{♥}{♥}{♥}

အခ်စ္ဆိုတာ ...
အသည္းပံုစံေလး အတိုင္းပါပဲ။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္မိသြားတဲ့အခါ ...
တစ္ျခမ္းနဲ႔တစ္ျခမ္းထိဆပ္သြားလို႔ အသည္းပံုစံေပၚလာသလို

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လမ္းခြဲၾကတဲ့အခါ ...
တစ္ေယာက္တစ္ျခမ္းစီ ပဲ့ထြက္ ပါသြားၾကတယ္ေလ။

အသည္းကြဲျခင္းဆိုတာ ...
အခ်စ္ကို အလယ္မွာထားၿပီး ေက်ာခိုင္းထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးပါ ...
ေနာက္ျပန္လွည့္လိုက္ရင္ အခ်စ္ဆိုတာရွိမွန္းသိေနေပမယ့္ ...
သံသယေတြ ...
မာနေတြက ...
မ်ဥ္းၿပိဳင္ဆြဲေနၾကေတာ့ ဆံုေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့ဘူးေပါ့။

ျမ၀ဏိုးစံ(စာေပဥယ်ာဥ္)

No comments:

Post a Comment