မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Thursday, 4 April 2013

ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ထာဝရ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ႔ သူ

Photo: ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအျမင္မွာ
ျပည့္စံုတဲ႔သူမဟုတ္ပါဘူး ငါ့အတြက္ေတာ့
လိုအပ္ခ်က္မရွိတဲ႔သူတစ္ေယာက္ပါ

ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအျမင္မွာ
ေခ်ာေမာလွပေနတဲ႔သူမဟုတ္ပါဘူး ငါ့အတြက္
ေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းေနတဲ႔သူတစ္ေယာက္ပါ

ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအတြက္
တန္ဖိုးထားတာ မထားတာထက္ ငါ့အတြက္
ေတာ့တစ္ဘဝလံုးတန္ဖိုးထားရမဲ႔သူတစ္
ေယာက္ပါ

ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအတြက္
လိုအပ္တာ မလိုအပ္တာထက္ ငါ့အတြက္
ေတာ့ ထာဝရ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ႔ သူ
တစ္ေယာက္ပါ


khin myo aye
ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအျမင္မွာ
ျပည့္စံုတဲ႔သူမဟုတ္ပါဘူး ငါ့အတြက္ေတာ့
လိုအပ္ခ်က္မရွိတဲ႔သူတစ္ေယာက္ပါ

ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအျမင္မွာ
ေခ်ာေမာလွပေနတဲ႔သူမဟုတ္ပါဘူး ငါ့အတြက္
ေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းေနတဲ႔သူတစ္ေယာက္ပါ

ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအတြက္
တန္ဖိုးထားတာ မထားတာထက္ ငါ့အတြက္
ေတာ့တစ္ဘဝလံုးတန္ဖိုးထားရမဲ႔သူတစ္
ေယာက္ပါ

ငါခ်စ္တဲ႔ခ်စ္သူ တစ္ျခားသူေတြအတြက္
လိုအပ္တာ မလိုအပ္တာထက္ ငါ့အတြက္
ေတာ့ ထာဝရ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ႔ သူ
တစ္ေယာက္ပါ


khin myo aye

No comments:

Post a Comment