မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Monday, 8 April 2013

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလမ္းခြဲရၿခင္း (၁၀)မ်ဳိး....

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလမ္းခြဲရၿခင္း (၁၀)မ်ဳိး

ခ်စ္သူေတြၿဖစ္ခဲ့တာ မမွားပါဘူး
နားလည္မႈ႔မရွိတာက မွားတာပါ..

သ၀န္တုိခဲ့တာေတြ မမွားဘူး
သံသယ ေတြ ၀င္ခဲ့တာ မွားတာပါ..

က်ီစယ္ခဲ့တာေတြ မမွားဘူး
ပ်က္ရယ္ၿပဳခဲ့တာေတြ မွားတာပါ..

စိတ္ေကာက္ခဲ့တာေတြ မမွားပါဘူး
ၿပန္မေခ်ာ့နုိင္တဲ့ မာနေတြက မွားတာပါ..။

ပိတ္ပင္တားၿမစ္တာက မမွားပါဘူး
ခ်ဳပ္ၿခယ္ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာက မွားတာပါ...။

အေနမနီးၿခင္းက မမွားပါဘူး
ေႏြးေထြးမႈ႔ မရွိၿခင္းက မွားတာပါ..။

အရမ္းခ်စ္ၿပခဲ့တာက မမွားပါဘူး
တေယာက္ထဲ အေတြးေခ်ာ္တာက မွားတာပါ...

တစိမ္းေတြ ၀င္စြက္ဖက္တာ မမွားပါဘူး..
တစိမ္းစကားေတြ နားေယာင္တာက မွားတာပါ...။

အတ္ိတ္ကုိ ဂရုမစုိက္တာ မမွားပါဘူး
အနာဂတ္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့တာ မွားတာပါ..။

တခါတခါ ခ်စ္သူကုိဦးစားမေပးနုိင္တာ မမွားပါဘူး
ခ်စ္သူကုိ အေလးမထားသလုိေနတာက မွားခဲ့တာပါ...။(လြမ္းေ၀)
ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလမ္းခြဲရၿခင္း (၁၀)မ်ဳိး

ခ်စ္သူေတြၿဖစ္ခဲ့တာ မမွားပါဘူး
နားလည္မႈ႔မရွိတာက မွားတာပါ..

သ၀န္တုိခဲ့တာေတြ မမွားဘူး
သံသယ ေတြ ၀င္ခဲ့တာ မွားတာပါ..

က်ီစယ္ခဲ့တာေတြ မမွားဘူး
ပ်က္ရယ္ၿပဳခဲ့တာေတြ မွားတာပါ..

စိတ္ေကာက္ခဲ့တာေတြ မမွားပါဘူး
ၿပန္မေခ်ာ့နုိင္တဲ့ မာနေတြက မွားတာပါ..။

ပိတ္ပင္တားၿမစ္တာက မမွားပါဘူး
ခ်ဳပ္ၿခယ္ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာက မွားတာပါ...။

အေနမနီးၿခင္းက မမွားပါဘူး
ေႏြးေထြးမႈ႔ မရွိၿခင္းက မွားတာပါ..။

အရမ္းခ်စ္ၿပခဲ့တာက မမွားပါဘူး
တေယာက္ထဲ အေတြးေခ်ာ္တာက မွားတာပါ...

တစိမ္းေတြ ၀င္စြက္ဖက္တာ မမွားပါဘူး..
တစိမ္းစကားေတြ နားေယာင္တာက မွားတာပါ...။

အတ္ိတ္ကုိ ဂရုမစုိက္တာ မမွားပါဘူး
အနာဂတ္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့တာ မွားတာပါ..။

တခါတခါ ခ်စ္သူကုိဦးစားမေပးနုိင္တာ မမွားပါဘူး
ခ်စ္သူကုိ အေလးမထားသလုိေနတာက မွားခဲ့တာပါ...။(လြမ္းေ၀)

No comments:

Post a Comment