မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Friday, 7 June 2013

ေမ့လိုက္ !!!!!!!!!


♥ နင္ ငါ့ကို ခ်စ္တယ္ 
♥ ခ်စ္တယ္ အခါခါ ေျပာေနေပမယ့္
♥ ေနာင္ဆုံး ငါ၇ခဲ့တာ
♥ နင့္ဆီက ဒီစကားသံပဲလားပာာ

♥ ေျပာ၇က္လိုက္တာ
♥ ခ်စ္သူရယ္ နင္နဲ႔ငါ ခ်စ္ခဲ့ၾကတာ 
♥ ေ၀းဖုိ႔တြက္ ဦးတည္ခဲ့တာလား

♥ နင့္ကခုေတာ့
♥ ေျပာ၇က္ႏိုင္ပီေပါ့ 
♥ နင့္ရဲ႕ အသစ္ကမၻာမွာ 
♥ အခ်စ္ရွာပီး ေမ့လိုက္ ဆိုတဲ့
♥ စကား ႏွစ္ခြန္းက နင့္အတြက္ေတာ့ 
♥ ဘာမွမပာုတ္ေပမယ့္

♥ ငါ့၇င္ကို ဓါးနဲ႕ မႊန္း 
♥ အသက္ကို နႈတ္ယူသြားတာက  
♥ ေတာ္ပါေသးတယ္ပာာ 

♥ နင့္ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး 
♥ ငါ မပာုတ္ခဲ့ေပမယ့္ 
♥ ငါ့ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးကေတာ့
♥ နင္ တစ္ေယာက္တည္္းပါပာာ

♥ ငါဘလိုလုပ္ ေမ့ရမွာလဲ 
♥ နင္ေျပာတဲ့ ေမ့လိုက္ ဆိုတဲ့
♥ စကားႏွစ္ခြန္းရဲ႕ ေနာက္မွာ

♥ ငါ့ အၿမဲ ေျပာေနတဲ့ ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့
♥ စကားေလး ႏွစ္ခြန္းကိုေတာ့
♥ နင္အျမဲ သတိရေနပါေစ ခ်စ္သူ ......
♥ နင္ ငါ့ကို ခ်စ္တယ္
♥ ခ်စ္တယ္ အခါခါ ေျပာေနေပမယ့္
♥ ေနာင္ဆုံး ငါ၇ခဲ့တာ
♥ နင့္ဆီက ဒီစကားသံပဲလားပာာ

♥ ေျပာ၇က္လိုက္တာ
♥ ခ်စ္သူရယ္ နင္နဲ႔ငါ ခ်စ္ခဲ့ၾကတာ
♥ ေ၀းဖုိ႔တြက္ ဦးတည္ခဲ့တာလား

♥ နင့္ကခုေတာ့
♥ ေျပာ၇က္ႏိုင္ပီေပါ့
♥ နင့္ရဲ႕ အသစ္ကမၻာမွာ
♥ အခ်စ္ရွာပီး ေမ့လိုက္ ဆိုတဲ့
♥ စကား ႏွစ္ခြန္းက နင့္အတြက္ေတာ့
♥ ဘာမွမပာုတ္ေပမယ့္

♥ ငါ့၇င္ကို ဓါးနဲ႕ မႊန္း
♥ အသက္ကို နႈတ္ယူသြားတာက
♥ ေတာ္ပါေသးတယ္ပာာ

♥ နင့္ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး
♥ ငါ မပာုတ္ခဲ့ေပမယ့္
♥ ငါ့ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးကေတာ့
♥ နင္ တစ္ေယာက္တည္္းပါပာာ

♥ ငါဘလိုလုပ္ ေမ့ရမွာလဲ
♥ နင္ေျပာတဲ့ ေမ့လိုက္ ဆိုတဲ့
♥ စကားႏွစ္ခြန္းရဲ႕ ေနာက္မွာ

♥ ငါ့ အၿမဲ ေျပာေနတဲ့ ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့
♥ စကားေလး ႏွစ္ခြန္းကိုေတာ့
♥ နင္အျမဲ သတိရေနပါေစ ခ်စ္သူ ......
 
 
နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ရဲ႕ မာနနဲ႔ ေရးတဲ့ကဗ်ာ
 

1 comment: