မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Thursday, 27 June 2013

အၿဖစ္ခ်င္ဆုံးဆႏၵတခု

Photo: ေယာက်ၤၤားေလးတေယာက္က
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုဘဝ
အေဖာ္ၿဖစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ
ရုပ္ရည္။ပညာဆိုတာေတြထက္
ကိုယ့္အေပၚယုယၾကင္နာမွဳမ်ား
မ်ားေပးႏိူင္တဲ့လူကိုပဲေရြးခ်ယ္
တတ္ၾကတာပါ...

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က
ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္ကို
ဘဝအေဖာ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့
အခါသူ႔ရဲအားနည္းခ်က္ေတြကို
သိေပမဲ့ သူ႔ကိုပဲနားလည္ခြင့္
လႊတ္ေပးႏိူင္တဲ့လူမ်ိဳးကိုပဲေရြး
ခ်ယ္တတ္ၾကတာပါ...

ကိုယ့္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့လူ
တစ္ေယာက္ကိုတစ္သက္လုံး
လက္တြဲခ်င္ၾကတာဟာ ခ်စ္သူ
တို႔ရဲ႕အၿဖစ္ခ်င္ဆုံးဆႏၵတခုပါပဲ...
Phoe Phyu
ေယာက်ၤၤားေလးတေယာက္က
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုဘဝ
အေဖာ္ၿဖစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ
ရုပ္ရည္။ပညာဆိုတာေတြထက္
ကိုယ့္အေပၚယုယၾကင္နာမွဳမ်ား
မ်ားေပးႏိူင္တဲ့လူကိုပဲေရြးခ်ယ္
တတ္ၾကတာပါ...

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က
ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္ကို
ဘဝအေဖာ္အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့
အခါသူ႔ရဲအားနည္းခ်က္ေတြကို
သိေပမဲ့ သူ႔ကိုပဲနားလည္ခြင့္
လႊတ္ေပးႏိူင္တဲ့လူမ်ိဳးကိုပဲေရြး
ခ်ယ္တတ္ၾကတာပါ...

ကိုယ့္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့လူ
တစ္ေယာက္ကိုတစ္သက္လုံး
လက္တြဲခ်င္ၾကတာဟာ ခ်စ္သူ
တို႔ရဲ႕အၿဖစ္ခ်င္ဆုံးဆႏၵတခုပါပဲ...
Phoe Phyu

1 comment: