မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Tuesday, 28 May 2013

ဒါေပမဲ့... အခ်ိန္တုိင္းမွာေတာ့္

Photo: အခ်ိန္တိုင္းမဟုတ္ရင္ေတာင္
ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါအပူပင္ကင္း
တဲ့ ကေလးေလးတေယာက္လို
ေနခ်င္ၾကမွာပါပဲ...

အရာတိုင္းမဟုတ္ရင္ေတာင္
ကိုယ့္ခ်စ္သူအတြက္ကိုယ့္
ေၾကာင့္ေပ်ာ္ေစခ်င္ၾကမွာပါပဲ...

အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေပမဲ့အခ်ိန္မွန္
ကိုယ့္ခ်စ္သူဆီက messages
ေလးေတြကိုေတာ့ေမွ်ာ္ေနမိက်
မွာပဲ...

ဒါေပမဲ့...
အခ်ိန္တိုင္းမွာေတာ့ကိုယ့္ကို
အမ်ားၾကီးနဲ႔အၾကာၾကီးခ်စ္ေပး
ေစခ်င္ၾကမွာပါပဲ...
phoe phyu
အခ်ိန္တိုင္းမဟုတ္ရင္ေတာင္
ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါအပူပင္ကင္း
တဲ့ ကေလးေလးတေယာက္လို
ေနခ်င္ၾကမွာပါပဲ...

အရာတိုင္းမဟုတ္ရင္ေတာင္
ကိုယ့္ခ်စ္သူအတြက္ကိုယ့္
ေၾကာင့္ေပ်ာ္ေစခ်င္ၾကမွာပါပဲ...

အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေပမဲ့အခ်ိန္မွန္
ကိုယ့္ခ်စ္သူဆီက messages
ေလးေတြကိုေတာ့ေမွ်ာ္ေနမိက်
မွာပဲ...

ဒါေပမဲ့...
အခ်ိန္တိုင္းမွာေတာ့ကိုယ့္ကို
အမ်ားၾကီးနဲ႔အၾကာၾကီးခ်စ္ေပး
ေစခ်င္ၾကမွာပါပဲ...
phoe phyu

No comments:

Post a Comment