မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Wednesday, 1 May 2013

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဓါတ္မာေက်ာတဲ ့ လူၿဖစ္ၿဖစ္ ၀မ္းနည္းခ်ိန္မွာ နွစ္သိမ္႕တာ ခံခ်င္ႀကတာခ်ည္းပါပဲ

ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ၿမတ္တဲ႔ ေယာက္က်ားၿဖစ္ပါေစ
ေႏြးေထြးစြာအားေပးတဲ႔ လက္တစ္စံုေတာ႔ လိုအပ္တယ္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ၿမတ္တဲ႔မိန္းမၿဖစ္ပါေစ
ခိုနားရာ ပုခံုးတဖတ္ေတာ႔ လိုအပ္တယ္

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဓါတ္မာေက်ာတဲ ့ လူၿဖစ္ၿဖစ္
၀မ္းနည္းခ်ိန္မွာ နွစ္သိမ္႕တာ ခံခ်င္ႀကတာခ်ည္းပါပဲမေနာၿဖဴ
ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ၿမတ္တဲ႔ ေယာက္က်ားၿဖစ္ပါေစ
ေႏြးေထြးစြာအားေပးတဲ႔ လက္တစ္စံုေတာ႔ လိုအပ္တယ္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ၿမတ္တဲ႔မိန္းမၿဖစ္ပါေစ
ခိုနားရာ ပုခံုးတဖတ္ေတာ႔ လိုအပ္တယ္

ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဓါတ္မာေက်ာတဲ ့ လူၿဖစ္ၿဖစ္
၀မ္းနည္းခ်ိန္မွာ နွစ္သိမ္႕တာ ခံခ်င္ႀကတာခ်ည္းပါပဲမေနာၿဖဴ

No comments:

Post a Comment