မဂၤလာပါရွင္ ခ်စ္ဆူးေလးဆိုဒ္ေလးကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ခ်စ္ဆူးေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္

Wednesday, 1 May 2013

ကမၻာေပၚမွာအခ်စ္ ဆိုတာ............

ကမၻာေပၚမွာ
နာက်င္တဲ့ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါ နင့္ကို ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နင္ ငါ့ကို မခ်စ္ဘူး။

ကမၻာေပၚမွာ
အာရံုေနာက္တဲ့ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါ နင့္ကို မခ်စ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ နင္ ငါ့ကို ခ်စ္တယ္။

ကမၻာေပၚမွာ
ခါးသီးတဲ့ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါတုိ႔ေတြ ေသေလာက္ေအာင္ခ်စ္ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔ေတြ တူတူမေနရဘူး။

ကမၻာေပၚမွာ
၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါတုိ႔ ေတြ တေယာက္နဲ႕တေယာက္ မမုန္းေပမယ့္ ခ်စ္လည္း မခ်စ္ဘူး။
ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔ေတြ တူတူေန ေနရတယ္။
ကမၻာေပၚမွာ
နာက်င္တဲ့ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါ နင့္ကို ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နင္ ငါ့ကို မခ်စ္ဘူး။

ကမၻာေပၚမွာ
အာရံုေနာက္တဲ့ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါ နင့္ကို မခ်စ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ နင္ ငါ့ကို ခ်စ္တယ္။

ကမၻာေပၚမွာ
ခါးသီးတဲ့ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါတုိ႔ေတြ ေသေလာက္ေအာင္ခ်စ္ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔ေတြ တူတူမေနရဘူး။

ကမၻာေပၚမွာ
၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ အခ်စ္ ဆိုတာ
ငါတုိ႔ ေတြ တေယာက္နဲ႕တေယာက္ မမုန္းေပမယ့္ ခ်စ္လည္း မခ်စ္ဘူး။
ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔ေတြ တူတူေန ေနရတယ္။
 
သိုးငယ္

No comments:

Post a Comment